We build dedicated stations and machines that automate production

We are specialists in creating dedicated production machines.

Our machines work in many industries (mostly automotive and medical).

Our cooperation is based on partnership with the client, thanks to which we try to help choose the optimal method and improve the entire process.

The result of the cooperation is the reduction of the time of the entire production process and the improvement of KPIs.

Write to us to receive a detailed offer.

Prosimy w treści zapytania podać specyfikację procesu, termin i warunki wdrożenia, dane kontaktowe do technologa. Podanie wszystkich danych skróci czas przedstawienia konkretnego rozwiązania wraz z podanym kosztem, oraz zastosowana technologią.

Choose File

Administratorem danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Unitem Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kominiarska 42C 51-180 Wrocław. Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Unitem Sp. z o. o. informacji handlowo-marketingowych, poprzez urządzenia telekomunikacyjne, a w przypadku wyboru elektronicznej formy komunikacji (e-mail) także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu: